torstai 14. marraskuuta 2019


Aivoliiton vuoden 2019 vapaaehtoinen on Taru Niemi KerimäeltäAivoliiton vuoden 2019 vapaaehtoinen on Taru Niemi Kerimäeltä. Taru käyttää vapaaehtoistyössään monia eri vaikuttamisen ja toimimisen väyliä toimien yhdistysaktiivina niin Itä-Savon Puatti ry:n puheenjohtajana, kokemuspuhujana ammattilaisille kuin vertaislomaohjaajana tuetuilla lomilla. Taru korostaa vapaaehtoistöissään lasten puhetta ja ymmärtämistä tukevien kommunikaatiokeinojen, kuten piirtämisen ja kuvien käyttämisen, hyödyntämistä muun viestinnän apuna.
Taru on Itä-Savon Puatti ry:n aktiivinen ja idearikas puheenjohtaja. Puatti ry on yhdistys, joka auttaa, tukee ja neuvoo henkilöitä, joilla on neurologisia erityispiirteitä kuten adhd, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö tai epäily jostain näistä. Lisäksi Taru toimii kokemuspuhujana. Kokemuspuhujana hänellä on tärkeä rooli tuoda ammattilaisille kokemuspohjaista tietoa neurologisten erityispiirteiden huomioimisesta lapsiperhearjessa. Taru on myös toiminut vertaislomaohjaajana useilla tuetuilla lomilla, jotka ovat suunnattuja perheille, joissa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö.
Helposti lähestyttävänä ja asialleen omistautuneena henkilönä sekä suurella sydämellä vapaaehtoistyötä tekevä ja monikanavaisesti tärkeiksi kokemiansa asioita edistävä Taru on Aivoliiton vuoden 2019 vapaaehtoinen.
Vapaaehtoisten päivää vietetään viides joulukuuta. Vapaaehtoisten työpanos on elinehto yhdistyksille ja niiden toiminnalle.
https://www.aivoliitto.fi/ajankohtaista/aivoliiton-vuoden-2019-vapaaehtoinen-on-taru-niemi-kerimaelta/?fbclid=IwAR0QN9PgExBV7Wbq_QGQnEAXZwQqRhRqsRr0iw7f6a04f8yjsDGDJ8QvSTk