torstai 14. marraskuuta 2019


Aivoliiton vuoden 2019 vapaaehtoinen on Taru Niemi KerimäeltäAivoliiton vuoden 2019 vapaaehtoinen on Taru Niemi Kerimäeltä. Taru käyttää vapaaehtoistyössään monia eri vaikuttamisen ja toimimisen väyliä toimien yhdistysaktiivina niin Itä-Savon Puatti ry:n puheenjohtajana, kokemuspuhujana ammattilaisille kuin vertaislomaohjaajana tuetuilla lomilla. Taru korostaa vapaaehtoistöissään lasten puhetta ja ymmärtämistä tukevien kommunikaatiokeinojen, kuten piirtämisen ja kuvien käyttämisen, hyödyntämistä muun viestinnän apuna.
Taru on Itä-Savon Puatti ry:n aktiivinen ja idearikas puheenjohtaja. Puatti ry on yhdistys, joka auttaa, tukee ja neuvoo henkilöitä, joilla on neurologisia erityispiirteitä kuten adhd, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö tai epäily jostain näistä. Lisäksi Taru toimii kokemuspuhujana. Kokemuspuhujana hänellä on tärkeä rooli tuoda ammattilaisille kokemuspohjaista tietoa neurologisten erityispiirteiden huomioimisesta lapsiperhearjessa. Taru on myös toiminut vertaislomaohjaajana useilla tuetuilla lomilla, jotka ovat suunnattuja perheille, joissa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö.
Helposti lähestyttävänä ja asialleen omistautuneena henkilönä sekä suurella sydämellä vapaaehtoistyötä tekevä ja monikanavaisesti tärkeiksi kokemiansa asioita edistävä Taru on Aivoliiton vuoden 2019 vapaaehtoinen.
Vapaaehtoisten päivää vietetään viides joulukuuta. Vapaaehtoisten työpanos on elinehto yhdistyksille ja niiden toiminnalle.
https://www.aivoliitto.fi/ajankohtaista/aivoliiton-vuoden-2019-vapaaehtoinen-on-taru-niemi-kerimaelta/?fbclid=IwAR0QN9PgExBV7Wbq_QGQnEAXZwQqRhRqsRr0iw7f6a04f8yjsDGDJ8QvSTk

perjantai 18. lokakuuta 2019

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Tanhuvaaran Urheiluopistolla ja samaan aikaan lapsilla oli jäsenten oma Virkistyspäivä ja Olympialaiset. Lajeina curlingia, keppiheppailua ym.ym. Mukavaa oli ja lapset pitivät ohjelmasta.

Yhdistyksen syyskokouksessa oli mukavasti jäseniä päättämässä tärkeistä asioista ja samalla jäsenet valitsivat uuden hallituksen yhdistykselle. Mukaan tuli ihan uusia, mutta vanhojakin jatkoi vielä mukana.

Puheenjohtajaksi Taru Niemi. varapuheenjohtajaksi Laura Viinanen, sihteeriksi Marjut Levänen, Anne Katajamäki varsinaiseksi jäseneksi ja Veera Heikkinen varajäseneksi. Hallituksesta erosi yksi jäsen, jonka vuoksi yhdistys pitää ylimääräisen kokouksen. Tästä esitetään myöhemmin kokouskutsu.
ESTEETÖN TEKNOLOGIA-PAJA TOI OSALLISTUJILLE UUSIA VINKKEJÄ JA NEUVOJA, KUIN IPADILLÄKIN SAADAAN KUVIA AIKAAN. 
iPADIN SOVELLUSTEN MONIPUOLISUUS TUO ARKEEN TAAS UUSIA TAPOJA TUKEA VUOROVAIKUTUSTA. SAADA PULMATILANTEITA AUKI JA LAPSI PÄÄSEE PAREMMIN OSALLISTUMAAN. VOI NÄYTTÄÄ VAIKEALTA, MUTTA ON KUITENKIN HELPPOA. 
PYRIMME JÄRJESTÄMÄÄN VASTAAVIA TILAISUUKSIA, JOTEN OLE ROHKEASTI YHTEYDESSÄ MEIHIN, KATSOTAAN MITÄ SEURAAVAKSI KEKSITÄÄN.                                              Hannele Merikoskia Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksesta, avaa                                                                                                               meille arjen teknologiaa.

maanantai 13. toukokuuta 2019


                  

     Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.5.2019 
Setlementti Linnalan Nuorten tiloissa. Jäseniä oli todella mukavasti paikalla päättämässä syksyn toimintaa ja kuulemassa viime vuoden toimintakertomusta. 
Nyt jäämme kesälomille elokuun alkuun asti, mutta seuraa ilmoitteluamme tulevista tapahtumista.
                 

keskiviikko 1. toukokuuta 2019

Huomaathan blogiimme tulleen uuden sivun: Yhdistyksemme omat esitteet!! Käyhän kurkkaamassa opiskelijoiden meille tekemiä upeita esitteitä!

Esteetön viestintä pajassa 23.4.2019 Osallistujat saivat neuvoja ja vinkkejä Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksen Hannele Merikoskelta. Hannele esitteli kuvien, pikapiirtämisen ja ipadin käyttömahdollisuuksia ja haastoi myös muka olleita tekemään ikiomat kuvareksut. Hannele on pitkän linjan asiantuntija puhetta tukevien keinojen käytössä ja mm. puheterapeutti, joka saa kuulijat nauramaan ja hyvälle tuulelle, ennen kaikkea osallistumaan. 
Paja pidettiin Järjestötalo Kolomosen tiloissa ja osallistujia oli kivasti paikalla. Palauteena saimme halauksia, koska osallistujat saivat paljon uusia tapoja toimia sielä kotona.
Jatko paja pidetään myöhemmin tänä vuonna elokuussa. Tästä ilmoitamme myöhemmin. Kannattaa siis tulla mukaan! 

Ostoksille on vaan helpompi lähteä tälläisen pohjan kanssa.
Hannelen ipadi osio


Osallistujat työnsä äärellä

Hannelen Piirrä ja arvaa tehtävä